Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Artikel 2 – Toepasbaarheid en voorwaarden

Artikel 3 – Ons aanbod en uw bestelling

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Artikel 5 – Prijs

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Naleving en garantie

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Duur

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 12 – Klachtenprocedure en geschillen

ARTIKEL 1 // IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Meytec BV (hierna"Meterdiscount" genoemd)


Quellinstraat 43, bus 2

Antwerpen 2018 (België)

E-mailadres: info@meterdiscount.eu

Telefoonnummer:: +32 (0)2 689 87 83

Inschrijving: 0747.687.975

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden (en eventuele wijzigingen daarvan) zijn van toepassing op het gebruik van deze website en op het contract dat u en wij aangaan. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de rechten en plichten van alle gebruikers ("u" / "uw") en die van Meytec ("ons" / "onze" / "wij" / "de leverancier") met betrekking tot de producten die wij aanbieden via deze website (www.meterdiscount.be, .fr, .nl, .de, .nl, .at, .pl, .es, .se, .het, .co.uk)

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u aan het einde van het bestelproces op de knop 'Bestelling bevestigen en betalen' klikt.

Het gebruik van deze website of het plaatsen van een bestelling bindt u aan deze algemene voorwaarden. Als je vragen hebt over de voorwaarden, neem dan contact met ons op via het online contactformulier.

ARTIKEL 2 // TOEPASBAARHEID EN VOORWAARDEN

1.Onze algemene algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding meterdiscount maakt u als consument (elke natuurlijke persoon die verwerft of gebruikt verkochte producten of diensten voor uitsluitend niet-professionele doeleinden) of een bedrijf.

2.Wij leveren alleen in Europa, Turkije, Rusland, Zwitserland, Israël en Noord-Afrika. Meterdiscount heeft het recht om uw bestelling te annuleren als u in een land woont dat op geen enkel moment en zonder voorafgaande kennisgeving not wordtonderhouden..

3.Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een bestelling te plaatsen. Als je jonger bent dan 18 jaar, vraag dan je ouders of wettelijke voogd om de bestelling voor je te plaatsen. We behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren als we ontdekken dat het werd geplaatst door een minderjarige.

4.Aangezien er naast deze Algemene Voorwaarden ook aanvullende bijzondere voorwaarden zijn, geldt het bovenstaande ook voor deze bijzondere voorwaarden. Mochten onze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met deze bijzondere voorwaarden, dan heeft u als consument altijd het recht om u te beroepen op de voordeligste tekst in uw voordeel.

5.METERDISCOUNT heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. In geval van een wezenlijke wijziging stelt METERDISCOUNT de koper hiervan ten minste één maand vóór de inwerkingtreding van de desbetreffende wijziging of toevoeging schriftelijk in kennis. Tenzij de Koper binnen twee weken na de datum van de schriftelijke kennisgeving een schriftelijk bezwaar maakt tegen de Algemene Voorwaarden, wordt de Koper geacht de wijziging of aanvulling stilzwijgend te hebben aanvaard.

BESTELLEN VIA ONZE WEBSITE

6.Het plaatsen van een bestelling op de website wordt beschouwd als een uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden die altijd op de website te bekijken zijn.

7.Als u online bestelt, zullen wij u een kopie van deze Algemene Voorwaarden verstrekken in een formaat dat u opslaan of afdrukken op het moment van de orderbevestiging of, uiterlijk bij levering,. In ieder geval raden we u aan ze altijd op te slaan of af te drukken.

ARTIKEL 3 // ONS AANBOD EN UW BESTELLING

1.Als een aanbieding slechts voor een beperkte tijd geldig is of aan bepaalde voorwaarden is onderworpen, vermelden we dit duidelijk in ons aanbod. Indien een dergelijke termijn niet wordt gespecificeerd, blijft het aanbod van METERDISCOUNT geldig zolang de voorraad strekt. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal plaatsvinden. In ieder geval is de beschrijving voldoende gedetailleerd om u in staat te stellen een goede beoordeling te maken. Wanneer we afbeeldingen gebruiken, zijn deze een getrouwe illustratie van de aangeboden goederen en/of diensten. Het is onmogelijk om een perfecte weergave van de producten op de website en/of in de catalogi te garanderen, met name vanwege de verschillen in kleurweergave tussen de navigatiesoftware en/of beeldschermen, en METERDISCOUNT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van de foto's op de website.

3.Uw bestelling is voltooid en het contract tussen ons wordt definitief zodra we goedkeuring ontvangen van de kaartuitgever voor uw betalingstransactie met creditcard of bankpas. Wij accepteren iDeal,Giro, Maestro, Bancontact, Visa, Paypal,AmericanExpress, Bank Transfer, Carte Bleu en MasterCard. Als de uitgever van uw kaart weigert uw betaling aan ons vrij te geven, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen bij de levering en/of het niet leveren van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet geaccepteerd of verwerkt.Meer betaalmethoden kunnenbeschikbaar worden gesteld of verwijderd zonder any voorafgaande kennisgeving.

Bestellen via onze website

4.U moet een product aan het winkelmandje toevoegen om dat product te kunnen kopen. Daarna moet u uw contactgegevens en factureringsgegevens invoeren. Kies vervolgens uw leveringsmethode: laat het verzenden naar het door u opgegeven adres, haal het op bij een METERDISCOUNT-winkel of haal het op bij een van de METERDISCOUNT-inzamelpunten. Tijdens de laatste stap krijgt u een overzichtspagina. Je moet onze Algemene Voorwaarden accepteren en je betaling bevestigen door op de bestelknop te klikken met het bijschrift "Bestel met verplichting tot betalen". Uw aankoop is definitief wanneer u deze stappen hebt voltooid. Wij sturen u per e-mail een orderbevestiging.

ARTIKEL 4 // HERROEPINGSRECHT

1.Als u goederen of diensten bij ons koopt, heeft u wettelijk 14 kalenderdagen vanaf de leveringsdatum om te beslissen of u de goederen of diensten al dan niet wilt houden. In een dergelijk geval heeft u het recht om (op eigen kosten) uw bestelling terug te sturen zonder enige boete en zonder enige reden. We betalen u de volledige aankoopprijs uiterlijk 14 kalenderdagen terug nadat we uw bestelling van u hebben ontvangen (zie ook punt 3). De terugbetaling kan worden gedaan met behulp van een andere betalingsmethode dan die van u.

2.U zult dus de directe kosten van het terugsturen van de goederen moeten dragen. We geven aan wat het kost of geven een schatting, als dit niet van tevoren redelijkerwijs kan worden berekend.

3.We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen weer in ons bezit hebben of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt geretourneerd, naargelang het vroegst.

4.Wij verwachten van u dat u de eerste 14 dagen na levering goed voor uw bestelling en verpakking zorgt. Als u de goederen zoals hierboven beschreven nog steeds wilt kunnen retourneren, u ze alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u ze wel of niet wilt houden. De koper kan ze controleren op een goede pasvorm op hun uiteindelijke locatie, maar geretourneerde goederen moeten ongebruikt zijn. Als u de goederen retourneert, doe dit dan met de originele verpakking (indien mogelijk), in hun originele staat, met alle meegeleverde accessoires, rekening houdend met onze onderstaande instructies.

5.U uw retourpakket per post versturen.

6.U onderstaand formulier invullen en naar METERDISCOUNT Quellinstraat 43, bus 2, 2018 Antwerpen België sturen om – onverwijld en correct – uw herroepingsrecht uit te oefenen bij de levering van zowel diensten als goederen. Wij sturen u een e-mail met een bevestiging van ontvangst van uw intrekking.

"SPECIMEN TERUGTREKKINGSFORMULIER"

(voeg koppeling naar specimen formulier)

ARTIKEL 5 // PRIJS

1.Onze prijzen veranderen niet tijdens de periode die in onze speciale aanbiedingen wordt vermeld, behalve voor prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.

2.Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, heffingen en diensten. Bijgevolg u er zeker van zijn dat ze nooit onaangename verrassingen zullen zijn. We kunnen echter besluiten om de verzendkosten bovenop de aankoopprijs in rekening te brengen. Als dat het geval is, zullen wij u altijd op de hoogte stellen voordat u uw bestelling afron.

ARTIKEL 6 // BETALING

Online betalen

1.Op onze website accepteren we alleen betaling via de betaalmethoden die beschikbaar zijn via onze betalingsverlener Mollie..Wij not accepteren geen andere betaalmethode..

2.Om te zorgen voor een veilige online betaling en de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie wanneer deze via het net worden verzonden. U hebt geen speciale software nodig om te betalen met SSL-technologie. U zien dat u een veilige SSL-verbinding hebt door het pictogram 'hangslot' dat wordt weergegeven in de onderste statusbalk van uw browser.

ARTIKEL 7 // NALEVING EN GARANTIE

1.Wij garanderen dat onze producten zijn zoals besteld en voldoen aan de normale verwachtingen van de klant, rekening houdend met de productspecificaties. Uiteraard garanderen wij dat onze producten voldoen aan de bestaande wetgeving op het moment van uw bestelling.

2.Ook met betrekking tot de levering van goederen garanderen wij de wettelijke minimale garantieperiode van twee jaar indien het product niet zoals besteld is.

Alleen als een vervanging buitensporig, onmogelijk of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of beëindiging van het verkoopcontract te eisen.

Als het defect of de fout zich binnen 6 maanden na de levering manifesteert, wordt het geacht al vóór de levering te hebben bestaan, tenzij we het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden is het aan u om te bewijzen dat het defect al aanwezig was toen het product werd geleverd.

3.Het verkoopcontract kan de termijn waarin u een defect vaststellen, beperken. Deze termijn mag echter niet korter zijn dan twee maanden.

In principe vervalt het recht van de consument om binnen een jaar na het opmerken van het gebrek te vervallen.

De garantieperiode van twee jaar wordt tijdens de vervangingsperiode opgeschort.

U profiteert niet van een nieuwe garantieperiode van twee jaar, maar de term die al is begonnen, wordt hervat vanaf de dag dat u het vervangende product ontvangt.

  • 4.Elektroden (dit geldt voor alle elektroden bestaande in de markt van vandaag:PH, EC, TDS, ORP, Zout ... of een elektrode variant niet vermeld hier) zijn verbruiksgoederen en hebben een beperkte garantie van 90 dagen.

ARTIKEL 8 // LEVERING EN UITVOERING

1.Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat u bij het bestellen opgeeft. Uw bestelling wordt deliverd geleverd, afhankelijk vande voorwaarden van uw lokale verzendbureau.Aangezien we gebruik maken van verschillende bureaus moet de consumentaltijdde leveringsopties en -voorwaarden controleren voordat hij of zij de bestelling bevestigt.

2.Wanneer een artikel op voorraad is, komt het binnen 1 tot 7 werkdagen working bij uw afleveradres aan. Wij geven u de levertijd in uw orderbevestiging.

3. Als we niet op tijd kunnen leveren, zullen we u altijd op de hoogte brengen voordat de geplande leveringstermijn is verstreken. Als we dat niet doen, u koste wat het kost uit uw bestelling intrekken. Mocht dat gebeuren, dan betalen wij u uiterlijk 30 dagen na beëindiging van het contract terug.

4. Wij dragen altijd het volledige risico van het verschepen van goederen. Dit betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over goederen die verloren gaan in de post. Als u onze goederen echter binnen 14 kalenderdagen na aankoop retourneert omdat u ze liever niet houdt, bent u verantwoordelijk voor hun transport.

5. Als de door ons geleverde goederen beschadigd zijn tijdens het transport, niet overeenkomen met de artikelen die op de afleverbon staan of niet overeenkomen met de artikelen die u hebt besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen drie (3) werkdagen melden en de artikelen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan ons retourneren. U moet daarvoor het daarvoor opgegeven 'retourformulier' gebruiken. Mocht u vragen hebben bij het invullen van dit retourformulier, neem dan gerust contact op met een medewerker op het e-mailadres: info@meterdiscount.eu

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gevolg verlies voor late levering of niet-levering door de vervoerder die werd ingehuurd door het bedrijf. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvoor is bewezen dat ze niet door de klant zijn ontvangen.

ARTIKEL 9 // OVERMACHT

1.Wij zijn niet verplicht om onze verplichtingen na te komen in geval van overmacht. In dergelijke gevallen hebben wij het recht om onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, of de overeenkomst definitief te beëindigen.

2.Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die ons belet om onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen. Deze omstandigheden omvatten onder meer: stakingen, brand, machinestoringen, stroomstoringen, storingen in (telecom)netwerken, gebruikte verbindingen of communicatiesystemen en/of de ontoegankelijkheid van onze website op elk moment, late of niet-levering door leveranciers of andere externe aannemers, enz.

ARTIKEL 10 // INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1.Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en, in het algemeen, al onze communicatie worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten in het bezit van ons, onze leveranciers, of andere rechthebbenden.

2.Het is verboden om wijzigingen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel te gebruiken en/of door te voeren. U mag dus bijvoorbeeld geen illustraties, foto's, teksten, logokleurencombinaties, etc. kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 11 // KLACHTENPROCEDURE EN GESCHILLEN

1.Het spreekt voor zich dat we hopen dat al onze klanten volledig tevreden zijn. Als u echter reden heeft om te klagen over onze producten of diensten, u contact met ons opnemen via e-mail op info@Meterdiscount.eu. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht binnen zeven (7) dagen af te handelen.

2.Alle contracten die wij met onze klanten aangaan, ongeacht hun woonplaats, vallen uitsluitend onder het Belgische recht. Mochten er geschillen ontstaan, dan zijn de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Wanneer om redenen van internationaal recht niettemin een ander recht van toepassing zou moeten zijn, wordt het in eerste instantie bij de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden in gebruik gesteld bij deel VI van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht.

Nederlands