Hoe meet je ORP?

Hoe meet je ORP?

ORP (Oxidatie reductiepotentieel) wordt gemeten met een ORP Meter of ORP elektrode. De ORP-meting wordt weergegeven in Millivolt. ORP-Meters en ORP-elektroden zijn speciale instrumenten die zijn ontworpen om de sterkte van het oxidatieproces in het water te meten

ORP Scale

Het kan een beetje moeilijk zijn om ORP volledig uit te leggen, omdat het gaat om een zeer complex chemisch proces dat afhankelijk is van een miljoen verschillende variabelen. De meeste mensen kennen ORP omdat ze een zwembad hebben met een geautomatiseerd doseersysteem of ze gebruiken hun ORP-tester om het chloor in hun zwembad te meten. Eigenlijk meet een ORP-Meter of ORP-elektrode niet het werkelijke chloorgehalte in een zwembad, maar het meet wel de desinfecterende kracht van het water. Hoe hoger het ORP-niveau in uw zwembad, hoe meer ontsmettingskracht het heeft

Vergeet niet uw ORP-Meter en ORP elektrode regelmatig te kalibreren met de ORP Kalibratievloeistof

Nederlands